TalajkowskiWizyt od 2016.VI.1
16 206


Mapa

Poniższa mapa przedstawia miejsca, w których żyli, pracowali i przychodzili na świat nasi przodkowie. Niegdyś były to tereny województwa nowogródzkiego, a obecnie stanowią część ziem Litwy i Białorusi.